• Gratis verzending vanaf €50,-
  • Gratis kalibratie rapport t.w.v. € 66,-
  • Het Ohaus servicepunt in de benelux
  • Erkend NMI gecertificeerd
  • Ook voor de consument

Garantievoorwaarden

Alle producten die WeegShop aan u levert, werken zoals u redelijkerwijs van deze mag verwachten.
Zolang u de producten op de juiste manier gebruikt binnen de toepassing waar deze voor bedoeld zijn natuurlijk.
De garantie voorwaarden welke in dit artikel worden uitgelegd zijn van toepassing op producten welke gebruikt worden in Nederland. Gebruikt u de producten buiten Nederland? Dan kunnen wij afwijkende en/of andere (garantie)voorwaarden stellen.

De garantie die wij als WeegShop in dit artikel bespreken betreft de fabrieksgarantie welke de fabrikant van het geleverde product voorziet.
Uiteraard uitzonderingen uitgesloten waarin WeegShop in overleg met de klant afwijkende voorwaarden heeft afgesproken.

Gebruikt u het product op onjuiste wijze of in een toepassing waar het product niet voor bestemd is dan zal de garantie komen te vervallen. Dit geldt ook als u het product niet goed onderhoudt of op verkeerde wijze opslaat. Ook bij omstandigheden waar wij geen invloed op kunnen hebben, kunnen wij u helaas geen garantie bieden.

We verwachten van u als klant dat u de producten die wij aan u leveren zelf controleert om na te gaan of alles wat u besteld heeft en wij hebben geleverd ook klopt.

Zijn er zichtbare gebreken aan de producten die u van ons ontvangt? Dan moet u dit binnen 3 werkdagen aan ons melden. Doet u dit alstublieft schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk. Ook niet zichtbare gebreken moeten binnen 5 werkdagen schriftelijk worden doorgegeven.
Op een later moment kan dit helaas niet meer.
Als u geen melding maakt binnen deze gestelde termijnen, gaan wij ervan uit dat u de producten aanvaardt. U heeft dan ook geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Zijn wij het met elkaar eens dat uw product niet werkt zoals u zou mogen verwachten én heeft u dit tijdig gemeld? Dan vervangen we het geretourneerde product zo snel mogelijk na ontvangst van de retourzending. Als we het product niet kunnen vervangen of herstellen, krijgt u van ons een vergoeding.

Als uw klacht ongegrond blijkt, berekenen wij de onderzoekskosten aan u door.

Is de garantietermijn verlopen? Dan berekenen wij alle kosten van herstel of vervanging door aan de klant. Dit geldt ook voor de administratie-, verzend- en voorrijkosten.

Hebben wij een product speciaal voor u ingekocht of producten volgens uw specificaties gefabriceerd?
Dan kunnen wij deze helaas niet retour nemen.

Wanneer u zelf schade heeft veroorzaakt aan een product dat u wilt retourneren dan kunnen wij deze niet retour nemen. De kosten welke hieraan verbonden zijn brengen wij aan u in rekening.
Een retourzending moet in dezelfde staat verkeren als waarin wij het product leverden.

Producten met een seal- of blisterverpakking kunnen alleen worden geretourneerd als ze ongeopend zijn.
Deze producten worden uiteraard wél retour genomen als de tekortkoming van het product pas zichtbaar wordt na het openen van de verpakking.

Producten zoals ijkgewichten nemen wij niet zomaar retour, bij verkeerd hanteren of gebruik wijken de gewichten af waardoor deze opnieuw gecontroleerd en gecertificeerd dienen te worden.

Vraagt u altijd naar de retour voorwaarden als deze niet duidelijk zijn.

Winkelwagen

Jouw winkelmandje is leeg. Voeg producten toe om ze hier te zien!