Home » Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

Alle producten die wij aan u leveren, werken zoals u redelijkerwijs mag verwachten. Zolang u ze gebruikt waar ze voor bedoeld zijn, natuurlijk. De garantie die in dit artikel wordt uitgelegd, is van toepassing op producten die gebruikt worden in Nederland. Gebruikt u de producten buiten Nederland? Dan kunnen we afwijkende en/of andere (garantie)voorwaarden stellen.

De garantie die we in dit artikel noemen, is de fabrieksgarantie die de fabrikant van het product levert. Tenzij we samen iets anders hebben afgesproken.

Gebruikt u het product verkeerd of op een andere manier dan bedoeld? Dan komt de garantie te vervallen. Dit geldt ook als u het product niet goed onderhoudt of verkeerd opslaat. Ook als er omstandigheden zijn waar wij geen invloed op hebben, kunnen wij u helaas geen garantie bieden.

We verwachten van u als klant dat u het producten die we bij u brengen, zelf onderzoekt om na te gaan of alles wat we hebben afgesproken ook klopt.

Zijn er zichtbare gebreken aan de producten die u van ons ontvangt? Dan moet u dit binnen 3 werkdagen aan ons melden. Doe dit schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 5 werkdagen schriftelijk worden doorgegeven. Op een later moment kan dit helaas niet meer. Als u geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, gaan we ervan uit dat u de producten aanvaardt. U heeft dan ook geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Zijn we het met elkaar eens dat uw product niet werkt zoals u zou mogen verwachten, én heeft u dit tijdig gemeld? Dan vervangen we het geretourneerde product zo snel mogelijk nadat we de retourzending ontvangen hebben. Als we het product niet kunnen vervangen of herstellen, krijgt u van ons een vergoeding.

Als uw klacht ongegrond blijkt, zijn de kosten die wij gemaakt hebben voor onderzoek voor uw rekening.

Is de garantietermijn verlopen? Dan zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor u. Dit geldt ook voor administratie-, verzend- en voorrijkosten.

Hebben we een product of materiaal speciaal voor u gemaakt of ingekocht? Dan nemen we dit nooit terug.

Als u zelf schade hebt veroorzaakt aan een product dat u wilt retourneren, nemen wij dit niet retour. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn dan voor uw rekening. Een retourzending moet in dezelfde staat verkeren als waarin wij het product leverden. Producten met een seal- of blisterverpakking kunnen alleen worden geretourneerd als ze ongeopend zijn. Deze producten worden natuurlijk wel retour genomen als de tekortkoming van het product pas zichtbaar wordt na het openen van de verpakking.

Producten zoals bijvoorbeeld ijkgewichten nemen wij niet zomaar retour, bij verkeerd gebruik wijken de gewichten af waardoor deze opnieuw nagekeken dienen te worden. Vraag altijd naar de retour voorwaarden als deze niet duidelijk zijn.

Winkelwagen

Je winkelmandje is leeg. Voeg producten toe om ze hier te zien!